הגש מועמדות למשרה!

חברה: Applied Materials
תפקיד: Backend developer - Image Processing Platform (C++/Java and Python) (CV)
בחר קובץ או גרור אותו לכאן...
שימו לב! אפשר לפנות לחברה זו פעם אחת ביום בלבד!