תנאי שימוש באתר

1. הגדרות:

a. האתר – אתר joblist.co.il.
b. החברה – חברת לואו פרופייל בע"מ, בעלת ומפעילת האתר.
c. המשתמש – כל אדם העושה שימוש באתר.
d. מנוי – משתמש אשר נרשם לקבלת שירות (מינוי) באתר דרך דף ההרשמה.
e. מאגר המשרות – אוסף משרות בתחום ההייטק הנאסף ע"י החברה ומועבר מעת לעת כשירות למנויי האתר.

2. מטעמי נוחות תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

3. השימוש באתר ובמאגר המשרות הינם בכפוף להסכמתך לתנאים הרשומים להלן. כניסתך או הרשמתך לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש.

4. השימוש באתר מיועד למחפשי עבודה ולמטרה זו בלבד. חל איסור על חברות בע"מ לעשות שימוש באתר. חל איסור על שימוש באתר לצורך מטרה שאינה חיפוש עבודה.

5. מאגר המשרות והאתר מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין להעביר את המאגר או את פרטי המינוי (לרבות סיסמה) לגורמים אחרים.

6. מאגר המשרות הינו תוצר של פעילות מאומצת של איסוף מידע, סינונו, עריכתו ופעולות עיבוד נוספות המבוצעות ע"י החברה. כל הזכויות בנוגע למאגר המשרות שמורות לחברה.
בפרט, אין לשכפל את המאגר או להעביר אותם הלאה לצד שלישי בכל אמצעי שהוא (דוא"ל, רשתות חברתיות, הדפסה, שמירה בבסיס נתונים וכן הלאה). הפסקת מינוי של משתמש מכל סיבה שהיא לא תפגע בזכויות החברה במאגר המשרות.

7. עליך לדעת כי המידע במאגר המשרות נאסף ברובו באופן אוטומטי מאתרים באינטרנט, ועובר עיבוד במשרדי החברה. כתוצאה מכך המידע עלול להכיל טעויות ואי דיוקים, בין אם באשמת החברה ובין אם לאו. החברה אינה אחראית בשום צורה למידע המפורסם במאגר או לטעויות המתרחשות בו, ולא תישא בכל אחריות לנזק או עוגמת נפש שתיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש במאגר. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שנמסר ואמינותו.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המינוי למשתמשים אשר עלה חשד שאינם עומדים בתנאי השימוש ללא התראה מוקדמת וללא הנמקה.

9. תוכן המשרות ושאר הפרסומים באתר הוא באחריות המעסיקים והמפרסמים בלבד. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המתפרסם באתר ואינה אחראית לטיבם ו/או נכונותם של הפרסומים. בנוסף סעיף זה יחול גם על פרסומים של צדדים שלישיים ו/או כל תוכן או שירות המוצע באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. ככלל, האתר אינו אחראי לתכנים המובאים בו, ואינו מתחייב לנקיונם מוירוסים, רוגלות או כל תוצאה ונזק שיגרם תוך שימוש באתר.

10. החברה משקיעה מאמץ בריכוז משרות ופרסומן מעת לעת, אך אינה מתחייבת לפרסם כל משרה חדשה ו/או לעדכן משרות קיימות באתר, בזמן כלשהו או בכלל.

11. במידה והחברה הציעה למשתמש להעביר קובץ קו"ח מטעמו למעסיק מסוים, והמשתמש בחר לעשות שימוש באפשרות זו, הוא נותן את הסכמתו להעברת כל הפרטים המופיעים בקובץ למעסיק בשלמותם, במועד הסמוך למועד המשלוח מצד המשתמש, ובפורמט כפי שיימצא לנכון ע"י החברה. לצורך כך המשתמש נותן את הסכמתו לחברה לעשות שימוש בקובץ קו"ח המקורי, כולל ביצוע שינויים כגון הוספת לוגו, עדכון אמצעי קשר, עדכון קישורים (links) וכיו"ב.

12. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, ללא אפליה ובשוויון. יחד עם זאת איסוף המשרות מתבצע לעיתים ללא תיאום עם המעסיק ועל כן מתחייבת החברה להתאמץ ככל הניתן לפרסום משרות המפורסמות בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 בלבד. על אף האמור אין החברה אחראית לנוסח המודעות ולעמידתן בתנאי החוק.

13. השימוש בשירותי האתר ובתכניו לצורכי חיפוש עבודה ניתן כיום בחינם. יחד עם זאת לא נגרעת זכותה של החברה לחסום את שירותי האתר כולם או חלקם למשתמשים משלמים בלבד, בכל עת. בהתאם לכך יוגדרו תנאי שימוש ייחודיים ללקוחות משלמים.

14. המחירים המופיעים באתר אינם כוללים מע"מ, כל עוד לא צוין אחרת.

15. החברה אינה מתחייבת על משך מתן השירות למנויי האתר או על זמני מתן השירות. בפרט, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או להפסיק את השירות מבלי שלמשתמשי האתר תהיה זכות לטענה על כך.

16. הרישום לאתר מהווה הסכמה מפורשת של המנוי לקבלת "דברי פרסומת" מטעם החברה ו/או האתר, כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 סעיף 30א'. ניתן לבטל את ההסכמה בכל עת באמצעות, בין השאר, מסך "החשבון שלי" באתר.

17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת באמצעות עדכון דף זה. הדף עודכן לאחרונה בתאריך 26/4/2016. באחריות משתמשי האתר לסקור באופן תקופתי את תנאי השימוש ולהתעדכן בשינויים.

מדיניות פרטיות

1. החברה שומרת בבסיסי נתונים שונים מידע אישי אודות משתמשי האתר, הכולל פרטי דוא"ל, שם מלא, סיסמה ופרטי קורות חיים. החברה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי.

2. המידע נדרש על מנת לספק למשתמשים את שירותי האתר באופן אישי, ולצורכי ניטור, בקרה וניתוח של הפעילות באתר, ולצורך שיפור השירותים בו.

3. החברה תשתף את המידע עם ספקיה ושותפיה לצורך אספקה תקינה ומלאה של השירות וקיום שיתופי פעולה שונים. פרט לכך החברה לא תחשוף מידע זה אלא למשתמש עצמו בלבד, או לרשויות בהינתן צו מתאים.

4. בהיותך משתמש באתר הנך מאשר איסוף, שמירה, שיתוף ושימוש במידע זה.

5. החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש אשר יבקש זאת באופן אישי, מפורש ובכתב.
בפרט, בקשה להפסקת מינוי או הפסקת דיוורים מהאתר אינה נחשבת לבקשה כזו. התחייבות זו מתייחסת למידע הנשמר אצל החברה בלבד.

6. משתמש אשר טוען להפרת פרטיותו יפנה לחברה בכתב, בצירוף מידע להוכחת טענתו וכל מידע אחר נוסף שבידו הנוגע להפרה כביכול, וזאת לצורך תיקון ההפרה ובטרם נקיטת צעדים אחרים כלשהם.

תנאי שימוש – מעסיקים

1. הגדרות:

a. המעסיק – כל אדם/חברה/עסק המזמין שירותי פרסום משרות באתר ג'ובליסט.
b. דף משרות – דף באתר אינטרנט בבעלות או בשליטת המעסיק המפרסם באופן קבוע משרות אצל המעסיק.
c. תקופת הפרסום – תקופת זמן כגון חודש, או עד לקבלת כמות מוסכמת של קו"ח, או כל תקופה אחרת המוסכמת על האתר ועל המעסיק במועד ההזמנה.

2. משרות המפורסמות באתר: אתר ג'ובליסט משמש במה לפרסום משרות דרושים בישראל. על מנת להבטיח קהילה איכותית של מחפשי עבודה באתר, ובכך להבטיח מועמדים איכותיים למעסיקים, לא יפורסמו באתר:

a. משרות שאינן מפורטות מספיק, לרבות כותרת, תיאור, מיקום מדויק ואמצעי הגשת קו"ח באינטרנט;
b. משרות שאינן בישראל;
c. משרות בחברות מחוץ למגזר ההייטק;
d. משרות שאינן אצל משרדי המעסיק, ובפרט משרות של גורמים מתווכים כגון חברות השמה או חברות כ"א;
e. משרות הנחשדות כ"פיקטיביות", שקריות או שאינן משקפות רצון אמיתי להעסיק עובדים בהתאם לתיאור המשרה;
f. משרות שאינן פתוחות לכלל הציבור;
g. משרות בחברות פושטות רגל או על סף קריסה;
h. משרות להעסקה עתידית;
i. משרות ללא שכר;
j. משרות שאינן ניתנות להצגה מסיבות טכניות;
k. משרות המפרות את חוקי מדינת בישראל;
l. כל משרה שאינה משרתת את מטרות משתמשי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

3. השירותים הניתנים למעסיקים:

a. פרסום משרות באתר: פרסום כל המשרות שמוצגות בדף המשרות אצל המעסיק, ע"ג אתר ג'ובליסט ובאתרים אחרים מטעמו, למשך תקופת הפרסום. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב להציג משרות מסוימות, או את כולן, או להציג אותן תוך שינויי עריכה קלים, ללא הודעה מוקדמת ובשיקול דעת בלעדי של האתר, ועפ"י הקווים המנחים למשרות כפי שפורט למעלה. אופן הצגת המשרות באתר, לרבות המיקום, הגרפיקה ותדירות ההופעה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
b. קבלת קו"ח מטעם מועמדים מחפשי עבודה: מועמדים שנחשפו למשרות המעסיק באתר ובחרו להעביר את פרטיהם ו/או קובץ קו"ח למעסיק, יועברו פרטיהם למעסיק באמצעות הודעת דוא"ל ו/או אמצעים אחרים המוסכמים על האתר ועל המעסיק במועד ההזמנה. במידה וחלה הגבלה על כמות קו"ח שהחברה תפנה למעסיק במהלך תקופת הפרסום, יבוצע החישוב לפי כמות המועמדים המזוהים בשמם שפנו לחברה בחודש אחד (מועמד שפנה במהלך מספר חודשים שונים ייספר בהתאמה מספר פעמים).
c. עדכון אוטומטי של משרות: עדכון הפרסום בג'ובליסט בהתאם לעדכונים המבוצעים באתר המעסיק, ללא דרישה להודעה מצד המעסיק על ביצוע העדכון. מועד העדכון באתר ג'ובליסט נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
d. חשיפה לגולשים רשומים: הפרסום בג'ובליסט יוצג למנויי האתר (בלבד). האתר שומר לעצמו את הזכות להציג את המשרות גם לגורמים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
e. חשיפה לגולשים לא רשומים: הפרסום יוצג לכלל המשתמשים של האתר, ובכלל זה המנויים הרשומים.
f. הדגשת משרות חמות: הדגשת מספר מסוים של משרות של המעסיק ע"ג לוח המשרות באתר ובמקומות נוספים, מתוך מטרה לשפר את חשיפת המשרות למשתמשים באתר. אופן ביצוע ההדגשה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
g. דף חברה ממותג + וידאו ותמונות: פרסום מידע אודות המעסיק בכתובת URL ייחודית באתר ג'ובליסט. המידע יסופק ע"י המעסיק ויעוצב ע"י האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב להציג מידע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כמדיניות לא יוצג מידע שקרי, מפר זכויות יוצרים, שאינו ניתן להצגה מסיבות טכניות, שהינו מורכב/מקיף באופן יוצא דופן. האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש את המידע באמצעות צד ג' (למשל הצגת וידאו באמצעות אתר YouTube).
h. פרסום באנרים: פרסום לוגו של המעסיק או פריטי מידע אחרים במקומות שונים באתר בצורה של באנר פרסומת. האתר יציג את הבאנרים באופן מושך ובולט באתר ובתדירות גבוהה, אך אינו מתחייב על אופן עיצוב, מיקום ותדירות ספציפיים.
i. תמיכה במעסיקים ללא דף משרות/קריירה: פרסום משרות של מעסיקים ללא דף משרות, או משרות שאינן מוצגות בדף המשרות. במקרה זה באחריות המעסיק להעביר לאתר מבעוד מועד את המשרות המבוקשות לפרסום ועדכונים במשרות אלו.

4. התחייבות האתר:

a. בתמורה לתשלום מצד המעסיק, האתר מתחייב לספק שירותים כמפורט לעיל, למשך תקופת פרסום הנקבעת במועד הזמנת השירות.
b. האתר יעשה מאמץ מירבי לספק את השירות ברמת זמינות של 100% בכל משך תקופת הפרסום. יחד עם זאת אין התחייבות שלא תהיה השבתה מעת לעת לצורך תיקון תקלות, שדרוגים ופעולות תחזוקה שוטפות של המערכת.
c. שינויים שיחולו בתנאי שירות אלו, לרבות מחיר ותנאי תשלום, יחולו החל ממועד תקופת הפרסום הבאה.

5. התחייבות המעסיק:

a. במידה והזמין שירותים בתשלום – לשלם בגין כל תקופת הפרסום, בהתאם למדיניות התשלום שלהלן, בין אם ניצל אותה במלואה ובין אם לאו.
b. התוכן שמועבר לפרסום באתר ג'ובליסט, לרבות תמונות ווידאו, אינו מפר זכויות יוצרים כלשהן.
c. המעסיק מצהיר שאינו חברת השמה או חברת כח אדם.
d. המשרות המוצגות בדף המשרות, או שמועברות לפרסום באתר ג'ובליסט, הינן אותנטיות ותשמשנה למציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם אצל משרדי המעסיק בלבד. המעסיק לא יפרסם מידע שקרי.
e. הפרה של התחייבות המעסיק תגרום להפסקת הפרסום באופן מיידי ללא החזר כספי כלשהו, ובלא שתיגרע מזכות האתר לפיצוי.

6. מדיניות תשלום:

a. תשלום לאתר יבוצע באמצעים המקובלים ע"י האתר ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי. כמדיניות, מועד החיוב הינו בתחילת כל תקופת פרסום ובעבור התקופה הקרובה, ועפ"י המחירים הנקובים באתר באותה עת. האתר שומר לעצמו לדחות את מועד החיוב (עד 60 יום) בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. חשבונית מס תונפק לאחר פרעון כל תשלום.
b. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את המחירים הנקובים באתר מעת לעת. במקרה של עדכון המעסיק יקבל הודעה מראש, והשינוי יחול החל ממועד החיוב הבא.
c. בתום תקופת הפרסום ימשיך הפרסום באתר לתקופה זהה נוספת באופן אוטומטי, והמעסיק יחויב בגינה. מעסיק המעוניין לבטל את הפרסום באתר ישלח הודעת ביטול בכתב לאתר כ-5 ימי עסקים לפני תום תקופת הפרסום.
d. תקופת הפרסום אינה ניתנת להקפאה ו/או להארכה ללא תשלום נוסף. כמו כן, מעסיק אשר יבקש להפסיק את ההתקשרות במהלך תקופת הפרסום, לא יהא זכאי לכל החזר כספי, זיכוי, פיצוי או כל זכות אחרת.

7. התקשרות הנעשית בין האתר לבין המעסיק הינה לצורך פרסום משרות של המעסיק בלבד, ואינה מקנה אפשרות לפרסום משרות של מעסיקים אחרים, או באופן הנחזה לכזה. שינוי שם המעסיק, מכירתו, סגירתו וכל שינוי יסודי אחר בזהות המעסיק הינו עילה להפסקת ההתקשרות באופן מיידי וללא פיצוי או החזר כספי.

8. מובהר למען הסר ספק כי תשלום של המעסיק אינו מקנה לו זכויות כלשהן על כל חומר ו/או מידע שבאתר, לרבות, תמונות ו/או סרטונים ו/או כל חומר פרסומי אחר באתר.

9. מעסיק המבקש לפרסם באתר ג'ובליסט מאשר שימוש בלוגו שלו, בשמו ובתוכן המשרות לצורך קידום פרסומי של המעסיק ו/או ג'ובליסט על גבי אתרים שונים באינטרנט ו/או אמצעי פרסום אחרים.

10. האתר רשאי להעניק הנחות ו/או מבצעים, להתחילם בכל עת ולהפסיקם בכל עת שיראה לנכון מבלי חובת דיווח מראש.

11. חברת לואו פרופייל או מי מטעמה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה שתיגרם למעסיק בגין שימוש באתר, לרבות פרסום באתר והעסקת עובדים שהגיעו למעסיק באמצעותו. בפרט כל עסקה או הסכם, לרבות העסקה אצל מעסיק, שיעשו בעקבות שירותים הניתנים באתר, יסוכמו ישירות בין הצדדים המעוניינים בכך. אין האתר או מי מטעמו משמש כצד בעסקה/הסכם כנ"ל, גם אם הפרטים או חלקם הועברו על ידי האתר למי מהצדדים בעסקה/הסכם.

12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את כל שירותי האתר או חלקם ללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת כל שירותי האתר באופן קבוע, יזוכו מעסיקים ששילמו מראש על התקופה שלאחר הפסקת השירות, ולא יינתן כל פיצוי מעבר לכך. הפסקת שירותי האתר אינה עילה לאי תשלום בגין שירותים שסופקו עד לאותו מועד.

לסגירה